Vietnamin tulevaisuus näyttää valoisalta pitkäjänteiselle sijoittajalle

Tämä teksti ei ole sijoitussuositus, henkilökohtaista sijoitusneuvontaa tai kehotus ostaa tai myydä rahoitusvälineitä.

Yhteenveto

  • Vietnamin vastaus koronaan on ollut tehokas ja maan talous vaikuttaa toipuvan iskusta hyvin
  • Maan rahoitusmarkkinoita on viime vuosina uudistettu merkittävästi ja talouden näkymät ovat pitkällä aikavälillä suotuisia Vietnamin kannalta. Osakemarkkinat kuitenkin vaikuttavat huokeasti hinnotelluilta.
  • Vietnamin statuksen nosto MSCI Frontier markkinasta kehittyvien markkinoiden -luokkaan toisi paljon ulkomaista pääomaa maahan ja todennäköisesti nostaisi osakekursseja

Talouden mittarit ovat oikeassa asennossa – osakemarkkina kehittynyt hitaammin

Vietnamin talous on viimevuosina kasvanut hurjaa, noin 7 prosentin, vuosivauhtia (kuva alla). Korona-virus luonnollisesti on vaikuttanut kasvuun, mutta jopa korona-viruksen murskaama toisen kvartaalin BKT kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvutahti ylittää esimerkiksi naapurimaa Thaimaan kasvun selvästi ja on myös Filippiinien kasvutahtia nopeampi.

BKT:n kasvun lisäksi Vietnam on kehittynyt lupaavasti myös muilla mittareilla. Esimerkiksi korruptiomittarit ovat olleet viime vuosina laskussa Vietnamin osalta.

Talouskasvun vahvan jatkumisen kannalta positiivinen tekijä on myös nuori väestö: Vietnamin keskimääräinen ikä on 32 vuotta (Filippiinit 24, Thaimaa 39, Suomi 43 vuotta).

Vaikka talouskasvu on ollut kovaa, maan osakemarkkinat eivät ole kehittyneet yhtä hyvin aivan lähivuosina. VN-indeksi on viimeisen 3 vuoden aikana tuottanut ainoastaan n. 12 prosenttia ja vuoden 2018 alun huipuilta osakemarkkina on tullut alas 27 prosenttia.

Kasvunäkymistä huolimatta VN-indeksin P/E-luku on hieman päälle 14, Thaimaan SET-indeksin P/E luvun ollessa vajaa 19.

Vietnamin osakemarkkinoiden kehitys on ollut vaisua viime vuodet

Sijoittajan kannalta mielenkiintoisen lisän Vietnamiin sijoittamiseen tuo potentiaalinen lisäys MSCI:n kehittyvien markkinoiden indeksiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että maan rahoitusmarkkinat täyttävät tietyt laatukriteerit. Status toisi kehittyviin markkinoihin sijoittavien rahastojen pääomia Vietnamiin, sekä yleisesti nostaisi sijottajien luottamusta kyseiseen markkinaan.

Yhden näkemyksen mukaan Vietnamin nosto kehittyvien markkinoiden -statukseen veisi vähintään kolme vuotta: Vietnam pääsisi aikaisintaan vuoden päästä kandidaattilistalle ja tästä kahden vuoden päästä varsinaiseen emerging market -statukseen.

Miten olen itse sijoittanut Vietnamin osakemarkkinoille?

Ennen sijoituksen tekoa tulee ymmärtää, että Vietnamin kaltaiseen frontier-markkinaan sijoittaminen on paikoin hyvin riskistä puuhaa.

Poliittiset riskit saattavat olla länsimaiseen menoon tottuneelle, vaikeita hahmottaa. Lisäksi esimerkiksi kohdemaan valuutta saattaa äkisti heiketä, jolloin tappiot voivat olla suuria vaikka kohdemaan osakkeet eivät laskisi.

Näistä syistä, useimmille sijoittajille frontier markkinoiden paino salkussa tulisi olla melko pieni. Omassa salkussani Vietnam on selkeässä ylipainossa. Perusteena omaan sijoituskäyttäytymiseeni on pitkä sijoitusaika ja korkea riskinsietokyky.

Tietääkseni yksityissijottajan on vaikea sijoittaa suoraa Vietnamilaisiin osakkeisiin.. Itse olen sijoittanut Vietnamiin esimerkiksi seuraavien instrumenttien kautta

  • Xtrackers Vietnam Ucits ETF. Kulut 0,85% vuodessa. Koska kyseessä on ETF tulee sijoittajalle luonnollisesti maksettavaksi myös kaupankäyntikulut ja kaupankäynnin spread.
  • PYN Elite -Rahasto. Kulut 1,01% vuodessa + tuottosidonnainen palkkio 12%

PYN Elite -rahaston tuottosidonnainen palkkio rokottaa tuottoja melko isosti. Kuitenkin toistaiseksi rahaston pitkän aikavälin näytöillä palkkio on paremmin hyväksyttävissä. Palkkio myös veloitetaan vasta kun ns. High Water Mark taso ylitetään. PYN Elite -rahaston HWM-taso on tällä hetkellä 325 rahaston arvon ollessa noin 277. Tuottosidonnaista palkkiota siis peritään seuraavan kerran vasta kun rahasto on noussut nykytasostaan reilun 17 prosenttia.

Viimeisen kahden vuoden ajalla rahasto ja Etf ovat tuottaneet lähes yhtä paljon. Viimeisimpien sijoittajakirjeiden (kesä 2020) mukaan PYN Eliten salkussa painottuu erityisesti sijoitukset Vietnamilaisiin pankkeihin.

Viimeiset kaksi vuotta Xtrackers ETF ja PYN Elite ovat karkeasti tuottaneet saman verran. Tiedot kerätty julkisista tietolähteistä.

Kirjoittaja on sijoittanut Vietnamiin PYN Elite rahaston kautta.

Tämä teksti ei ole sijoitussuositus, henkilökohtaista sijoitusneuvontaa tai kehotus ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Ennen sijoituspäätöstä sijoittajan tulee ymmärtää sijoittamiseen liittyvät riskit, joihin sijoittajan tulee itse huolellisesti perehtyä. Sivusto ei takaa että esitetyt tiedot olisivat virheettömiä eikä sivusto vastaa mahdollisista virheistä tai niiden aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista.

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *